Proje Yönetimi

Türkçe: Proje Yönetimi
English: Project Management

Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.