Kurum

Türkçe: Kurum
English: Corporation

Hukuk, evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessesedir.