Kuluçka Merkezi

Türkçe: Kuluçka Merkezi
English: Incubator

Başlangıç aşamasında olan şirketlere bazı kolaylıklar sağlayan, rehberlik hizmeti sunan, ofis alanı sağlayan, yatırımcı bulma gibi konularda destek olan merkezlerdir.