Ekip Çalışması

Türkçe: Ekip Çalışması
English: Teamwork

Birden fazla kişinin bir araya gelerek belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için yaptıkları çalışmadır.