Danışman

Türkçe: Danışman
English: Advisor

Bir kuruluşta, kurumda bir iş, bir konu üzerinde düşüncesine, bilgisini, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan görevli kimsedir.