Bilgi Analizi

Türkçe: Bilgi Analizi
English: Information Analysis

Gerçek ya da planlanan bir sistemde bilginin akışının ya da bilginin kendisinin belirli bir sisteme göre incelenmesidir.