İnovasyon Politikamız

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde vatandaşın ve paydaşlarımızın desteği ile ülkemize öncülük edecek ilham verici inovasyon ekosistemini kurmak ve böylece ulusal/uluslararası rekabet gücüne katkı sağlayarak değişen koşullara geleneksel yöntemler yerine inovatif çözümlerin her alanda uygulanması amacı ile belirlediğimiz İnovasyon Politikası doğrultusunda;


Kurumun tamamını içeren bütünsellik içerisinde ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal ve teknolojik değişim süreçlerini doğru yorumlayarak, inovasyon faaliyetlerinde bulunmayı, toplumun yararlanacağı hizmet dönüşümünde inovatif düşünme kültürünü oluşturmayı,


Yerel yönetimlerin sahipliğinde yürütülen Akıllı Şehir uygulamalarını artan nüfusun ihtiyaçları, şehirdeki yaşamın iyileştirilmesi ve vatandaşın yaşam kalitesinin arttırılması doğrultusunda inovatif fikirler ve teknoloji destekli dokunuşlarla vatandaş memnuniyetini hedeflemeyi,


 İnovasyon kültürünü tüm hizmet alanlarına yerleştirerek, öncelikli olarak gençler ve çocuklar arasında benimsenmesi için etik değerleri, sosyal sorumluluğu ve çevre duyarlılığını gözeten inovatif faaliyetlerde bulunmayı,


Taahhüt Ederiz.