İnovasyon ve Teknoloji Sözlüğü

Eklenmesi gerektiğini düşündüğün kelime mi var!

İnovasyon ve Teknoloji Sözlüğü Nedir?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve Inovasyon Daire Başkanlığımızca, kurumumuzda ve Gaziantep'te inovasyon ve teknoloji kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaştırılması için ayrıca çalışanların ve yöneticilerin bu terminolojiye hâkim olmasını sağlayabilmek amacıyla, İnovasyon ve Teknoloji Terimleri sözlüğü oluşturulmuştur.
Keşfetmek için hemen başla..

Türkçe İngilizce Anlam
Yatırımcı Financier Yatırım yapan kimsedir.
Kümelenme Cluster İş kümesinin gelişimini, mevcut aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyerek ve/veya iş birliği potansiyelini güçlendirerek arttırmayı hedefleyen organize bir çabadır.
Telif Hakkı Copyright Özgün eserlerin başkaları tarafından kopyalanarak yayınlanmasını engellemek için eser sahibine verilen haktır.
Girişimci Entrepreneur Üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir.
Hibe Grant Herhangi bir ürünü veya bedeli bir başkasına geri alınmaksızın vermektir.
Hekaton Hackathon Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dâhil olmak üzere katılanların yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile yoğun bir şekilde rekabet içerisinde bulunduğu bir çalışma ortamıdır.
Kuluçka Incubation Kuluçka sistemi, ileri teknoloji alanı başta olmak üzere, girişimcilere bir dizi hizmet ve destek sunmak üzere tasarlanmış sistemlerdir. Hedef kitlesi startup’lar ve yeni kurulan şirketlerdir. Henüz oturmamış şirketlerin kurumsallaşmasına destek olmak adına kontrollü koşullar sunar.
Bilişim Informatics İnsanların teknik, ekonomik ve toplumsal iletişimde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin, düzenli ve akla uygun bir biçimde, özellikle bilgisayarlar ve benzeri elektronik aygıtlar aracılığıyla işlenmesidir.
İnovasyon Innovation Toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır.
Yenilik (İnovasyon) Tabanlı Girişim Innovation Based Enterprise Dünyada benzeri olmayan bir fikir ya da buluşa dayalı yeni bir iş kurmaktır.
Bilgi Nesnesi Information Object Bir bilgiyi temsil eden veri kümesidir.
Mucit / Buluşçu Inventor Yeni bir buluş yapan kişidir.
Yatırım Investment Belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır.
Sermayeci Investor Bir işe sermaye koyan kimsedir.
Nesnelerin İnterneti Internet of Things Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır.
Limited Şirket Limited Company Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketidir.
Yaşam Laboratuvar Living Lab Herhangi bir bilim dalında yapılan bir geliştirmenin, doğal ortamında, gerçek kullanıcılarla test edilmesine ve uygulanmasına; yaratıcı, fikir sahibi bireylerin veya küçük işletmelerin geliştirme yapmalarına imkân sağlayan ve bu gelişmelerin sürdürülebilirliğini destekleyen deneyim, araştırma ve inovasyon ortamıdır.
Melek Yatırımcı Angel Investor Melek Yatırımcı, henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda ise; yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir.
Yapay Zeka Artıfıcıal Intellıgence Makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlama ile ilgilenen bir bilim dalıdır.
Beyin Fırtınası Brainstorming Yeni çözüm yolları ve yeni fikirler üretmek amacıyla yapılan grup çalışmasıdır.
Çığır Açan Yenilik Breakthrough Innovation Beklenmedik biçimde ortaya çıkan ve mevcut uygulama ya da tekniklerle kıyaslanamayacak kadar farklı olan çözümlerdir.
Bulut Hizmetleri Cloud Bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır.
Aksiyon Planı Action Plan Bir hedefe ulaşmak için gereken işlemleri özetleyen ayrıntılı bir plandır.
Çıkış Stratejisi Exit Strategy Bir iş planlanırken o işin nasıl sonlandırılacağı konusunda karar vermektir.
Asansör Konuşması / Sunumu Elevator Pitch Girişimci tarafından yatırımcıya yapılan en kısa sunumdur (30 sn).
İleri Teknoloji Hi-Tech Çok hızlı değişimi ifade eden; gelişmiş, karmaşık ürünlerin üretimini veya kullanımını ilgilendiren teknoloji tanımıdır.
Artarak Öğrenme Incremental Learning İlk adımda öğrenilen bilginin, izleyen adımlarda da dönüşüme tabi tutularak yer almaya devam etmesidir.
Kuluçka Merkezleri Incubator Başlangıç aşamasında olan şirketlere bazı kolaylıklar sağlayan, rehberlik hizmeti sunan, ofis alanı sağlayan, yatırımcı bulma gibi konularda destek olan merkezlerdir.
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Informatıon and Communıcatıon Technologies Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır.
Bilgi Analizi Information Analysis Gerçek ya da planlanan bir sistemde bilginin akışının ya da bilginin kendisinin belirli bir sisteme göre incelenmesidir.
Bilgi Nesnesi Information Object Bir bilgiyi temsil eden veri kümesidir.
Fikir Hakkı Intellectual Property (Ip) Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir.
Ortak Girişim Joint Venture İki ya da daha fazla sayıda bağımsız teşebbüsün sahip olduğu kaynakların üretim kapasitesinin artırılmasına, yeni bir çeşit teknoloji gelişimine ya da yeni bir pazara girişe olanak verecek biçimde bütünleşmesidir.
Uzmanlık Bilgisi Know-How Bir işin nasıl yapıldığı konusunda bir kurumun, yeni kurulmuş ya da ilgili alanda tecrübesiz başka bir şirkete deneyimlerini ve o işin nasıl yapılacağını belirli anlaşmalara dayanarak aktarma işlemidir.
Mentor Mentor Deneyimsiz kişilere destek, danışman, model olan ve onların motive olmasını sağlayan bireydir.
Mentorluk Mentorship Deneyimli ve konusunda uzman bir kişinin (mentor) bilgi ve deneyimini, daha az bilgiye sahip diğer bir kişiye aktardığı/ örnek olduğu öğrenme ve gelişim ilişkisidir.
Gızlılık Sözleşmesı Non-Disclosure Agreement (Nda) Bir veya daha fazla tarafın birlikte iş yapmanın gerekli bir parçası olarak birbirleriyle paylaştıkları gizli bilgileri ifşa etmemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir.
Proje Yönetimi Project Management Belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir.
Prototip Prototype Herhangi bir ürünün üretim aşaması veya satış/yayın aşamasından önce üretilmiş olan ön sürümüdür.
Akıllı Şehir Smart City İnsanlara ve doğaya zarar veren bozuk kentleşme, gürültü, çevre kirliliği gibi faktörlerden kurtulmak amacıyla yapılan teknolojik ve çevre dostu projelere verilen isimdir.
Girişim Start-Up Hızlı büyüme için tasarlanmış, teknolojiyi sunan, kullanan, geniş kitlelere hitap eden sunduğu hizmeti kullanıcıya ulaştıran, ihtiyaç gideren sürekliliğe sahip, gelişmeye ve geliştirmeye müsait girişim fikirleridir.
Ekip Çalışması Teamwork Birden fazla kişinin bir araya gelerek belirlenen hedef doğrultusunda amaca ulaşmak için yaptıkları çalışmadır.
Bilim Parkı Teknopark Üniversitelerde veya araştırma kurumlarında üretilen bilginin ticarileşmesine imkân sağlamak suretiyle Ar-Ge ve inovasyon temelli firmaları bünyesinde barındıran, yönetici veya işletici bir şirket tarafından yönetilen, bir takım destek mekanizmalarına sahip ortamlardır.
Çalıştay Workshop Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel öğretim tekniğidir.
Dene-Yap Maker Lab Çocukların, öğrencilerin, öğretmenlerin, tasarımcıların, girişimcilerin, mühendislerin ve merak eden herkesin özel bir beceriye ihtiyaç duymaksızın atölye ortamında kendilerini geliştirebilecekleri farklı konularda danışabilecekleri üç boyutlu çalışma olanaklarına sahip mekânlardır.
Ortak Girişim Joint Venture İki ya da daha fazla sayıda bağımsız teşebbüsün sahip olduğu kaynakların üretim kapasitesinin artırılmasına, yeni bir çeşit teknoloji gelişimine ya da yeni bir pazara girişe olanak verecek biçimde bütünleşmesidir.
Analitik Öğrenme Analytic Learning Soyut veya yapısal bilginin işlemsel bilgi ve alan bilgisinden türetildiği tümdengelim metodu ile öğrenmenin gelişmiş biçimidir.
Bir kuruluşta, kurumda bir iş, bir konu üzerinde düşüncesine, bilgisini, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan görevli kimsedir.
Danışman Advisor Hukuk, evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessesedir.
Kurum Corporation Bir iş planlanırken o işin nasıl sonlandırılacağı konusunda karar vermektir.
android android google tarafından akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilen ga linux tabanlı, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi.
app store app store iphone uygulamalarının bulunabileceği ve indirilebileceği verili depo.
beyaz liste whitelist diğer web siteleri otomatik olarak engellendiğinde bir tür erişime izin verilen sitelerin ya da internet servislerinin bir listesi
blackberry blackberry research in motion (RIM) tarafından geliştirilmiş blackberry işletim sistemini kullanan bir akıllı telefon markası.
bluetooth  bluetooth  sabit ve taşınabilir cihazlardan kısa mesafeden veri alışverişi sağlayan fiziksel kablosuz iletişim standardı. Bluetooth kısa dalga radyo aktarımını kullanır.
çerez cookies tarayıcınız tarafından bilgisayarınıza kaydedilen ve belirli bir web sitesine bilgi depolamak ve sizi tanımlamak amacıyla kullanılabilen küçük bir dosya
dijital imza digital signature belirli bir dosyayı ya da mesajı gönderdiğini iddia eden kişinin gerçekten de o kişi olduğunu kanıtlamak için kullanılan şifreleme yöntemi
google play google play android uygulamalarının bulunabileceği ve indirilebileceği depo.
güvenlik duvarı the firewall bilgisayarınızı güvenilmez bağlantılardan ya da yerel ağlardan ve internetten koruyan bir araç
hacker hacker bu kitapta sözü edilen bağlamda, hassas bilgilerinize erişmeye ya da bilgisayarınızın uzaktan denetimini ele geçirmeye çalışan, kötü niyetli bir bilgisayar suçlusu.
iphone iphone apple’ın ios işletim sistemiyle çalışan apple tarafından tasarlanmış akıllı telefon markası.
ArGe, Ar-Ge R & D Ar-Ge(Araştırma ve Geliştirme) ; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Kaynak

İBB İnovasyon Sözlüğü, Akademi Portal